Révész Emese / Emese Révész

„Művészetváros – Budapest” / “Art City – Budapest”
2013. július 15-27. / 15-27 July 2013

Nyelv: magyar

Helyszín:

Magyar Képzőművészeti Egyetem, főépület, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. valamint múzeumok és a város

Leírás:

Kalandozás a főváros művészeti intézményei, műemlékei körül. A középkori város: Budavári palota. A historizmus nagyvárosa: Andrássy út és Hősök tere. A szecesszió kincsestára:Iparművészeti Múzeum. Az avantgarde színterei: Kassák Múzeum. A modernizmus otthona:Ludwig Múzeum. Műemléki séták, kiállítás-látogatások, vetített képes előadások a Magyar művészet nagy korszakairól és alkotóiról.

Résztvevők száma: minimum 5 fő, maximum 20 fő

Kurzus kód: 11320027

Dr. Révész Emese, művészettörténész, született Munkácson (UKR) 1967-ben. Budapesten 1998-ban az ELTE BTK-n szerzett diplomát művészettörténetből. Diplomamunkájának címe: „Az Ábrázolt Folyóirat – Az első magyar képes folyóirat (1848).” 2008-ban művészettörténetből PHD doktori fokozatot szerzett az ELTE Doktori iskolájából. Disszertációjának tárgya: „Képes folyóiratok Magyarországon 1850-1870.” 2002-2007 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténet tanszékén tanított. 2011 óta a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékén tanít.

Publikációk (válogatás)

Az Ország Tükre. Képes sajtó Magyarországon 1780-1880. Kiállítási katalógus. Budapest Történeti Múzeum, 2012.
Csók István. Kossuth. Budapest, 2010.
Csók István. Corvina, Budapest, 2006.
Rippl Rónai József. (A művészet mindenkié) Bumbum, Budapest, 2005.
A magyar historizmus. (Korok és stílusok). Corvina, Budapest, 2005.
Frank Frigyes. Egy magyar expresszionista. Szeged, 2003.
Csók István és Vaszary János a Képzőművészeti Főiskolán 1920-1932. In: Reformok évtizede. Képzőművészeti Főiskola 1920-1932. Szerk.: Kopócsy Anna.   Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2013, 107-122.
A művészi másolat helye és szerepe a századforduló magyar művészetében. In: “Eredeti másolat” Balló Ede és XIX. századi magyar kortársainak művészi másolatai a reneszánsz és barokk festészet remekművei után. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2004, 11-58.

Konferenciák

„Képes Világ”. Tudományos konferencia a 19. századi képes sajtóról. OSZK – BTM, 2012. december 7-8. (Szervezés is)
Sajtókép 1850 körül: program, funkció, hivatás. Avagy gondolatok a kutatás lehetőségeiről és lehetetlenségéről. Kép és krónika. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2010. december 3.
Kísérlet a korszerű históriai kép megteremtésére. Barabás Miklós: „A Lánchíd alapkőletétele.”Konferencia Barabás Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából. Magyar Tudományos Akadémia, Művésztei Gyűjtemény, 2010. november 15-16.
A gödöllőiek művészetpedagógiai tevékenysége. In: “A művész és a társadalom alternatívái. Művésztelepek Európában.” Városi Múzeum, Gödöllő, 2001. szeptember 14-15.

Kurátori tevékenység

Az Ország Tükre. Képes sajtó Magyarországon 1780-1880. (Főkurátor) Budapest Történeti Múzeum, 2012. szeptember 18 – január 20.
Édes élet. Csók István (1865-1961) festészete. (Társkurátor: Gartner Petra) Vaszary Villa, Balatonfüred, 2012. május 5 – december 31.
Reformok évtizede. A Képzőművészeti Főiskola 1920-1932 között. (Társkurátorok: Kopócsy Anna, Nagy Ildikó, Zsákovics Ferenc). Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2011. november-január
Bálványok és démonok. Csók István (1865-1961) életmű-kiállítása. (Társkurtátor: Gärtner Petra) Csók István Képtár – Városi Képtár, Székesfehérvár, 2011. április 16 – október 2.

Web

www.revart.eoldal.hu
(a publikációk teljes jegyzékével)

Language: Hungarian

Venue:

Hungarian University of Fine Arts, Main Building, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71, as well as museums and the city

Description:

Touring the art institutions and monument of Budapest. Exploring the Medieval city: Palace of Buda. The big city of historicism: Andrássy Avenue and Hero’s Square. The treasury of Secession: Museum of Applied Arts. Spaces of the avantgarde: Kassák Museum. The home of modernism: Ludwig Museum. Monument walks, exhibition visits, lectures with image projection about the great periods and artists of Hungarian art.

Number of participants: minimum 5 persons, maximum 20 persons

Equipments, tools: Museum admission tickets

Course code: 11320027

Emese Révész, art historian, was born in Mukacsevo (UKR) in 1967. She studied Art
History and Hungarian Literature at the M.A. Faculty of Arts of Eötvös Loránd University,
Budapest. The Topic of her thesis was “Ábrázolt Folyóirat” The first illustrated news in
Hungary (1848). In 2008, she obtained a Ph.D. degree in Art History from Eötvös Loránd
University, thesis title: “Illustrated Magazines in Hungary, 1850-1870.” Between 2002 and 2007,
she taught at the Art History Department of Pázmány Péter Catholic University. Since 2011, she
has been teaching at the Art History Department of the Hungarian University of Fine Arts,
Budapest.

Publications (selection)

Az Ország Tükre. Képes sajtó Magyarországon 1780-1880. Exhibition catalgoue. Budapest
Történeti Múzeum, 2012.
Csók István. Kossuth. Budapest, 2010.
Csók István. Corvina, Budapest, 2006.
Rippl Rónai József. (A művészet mindenkié) Bumbum, Budapest, 2005.
A magyar historizmus. (Korok és stílusok). Corvina, Budapest, 2005.
Frank Frigyes. Egy magyar expresszionista. Szeged, 2003.
“Csók István és Vaszary János a Képzőművészeti Főiskolán 1920-1932.” In: Reformok évtizede.
Képzőművészeti Főiskola 1920-1932. Ed.: Anna Kopócsy. Hungarian University of Fine
Arts, 2013, 107-122.
“A művészi másolat helye és szerepe a századforduló magyar művészetében.” In: Eredeti
másolat
– Balló Ede és XIX. századi magyar kortársainak művészi másolatai a
reneszánsz és barokk festészet remekművei után.” Hungarian University of Fine Arts,
Budapest, 2004, 11-58.

Teaching experience

Since 2002, she has taught as a senior lecturer at the Art History Departments of the Hungarian
University of Fine Arts and Pázmány Péter Catholic University: holds lectures and seminars on
19-20th century European and Hungarian art, and on the history of prints and graphics.

Conference activity/participation

„Képes Világ”. Tudományos konferencia a 19. századi képes sajtóról. OSZK – BTM, 7-8
December 2012 (Also organizer )
Sajtókép 1850 körül: program, funkció, hivatás. Avagy gondolatok a kutatás lehetőségeiről és
lehetetlenségéről
. Kép és krónika. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 3 December 2010
Kísérlet a korszerű históriai kép megteremtésére. Barabás Miklós: “A Lánchíd
alapkőletétele
.”Konferencia Barabás Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából.
Magyar Tudományos Akadémia, Művésztei Gyűjtemény, 15-16 November 2010
“A gödöllőiek művészetpedagógiai tevékenysége.” In: A művész és a társadalom alternatívái.
Művésztelepek Európában
. Városi Múzeum, Gödöllő, 14-15 September 2001

Curatorial projects

Az Ország Tükre. Képes sajtó Magyarországon 1780-1880. (Chief curator) Budapest Történeti
Múzeum, 20 September 2012
Édes élet. Csók István (1865-1961) festészete. (Co-curator : Petra Gartner) Vaszary Villa,
Balatonfüred, 5 May – 31 December 2012
Reformok évtizede. A Képzőművészeti Főiskola 1920-1932 között. (Co-curators: Anna Kopócsy,
Ildikó Nagy, Ferenc Zsákovics). Hungarian University of Fine Arts, November – January
2011
Bálványok és démonok. Csók István (1865-1961) életmű-kiállítása. (Co-curator: Petra Gärtner)
Csók István Képtár – Városi Képtár, Székesfehérvár, 16 April – 2 October 2011

Professional memberships

Member of Public Law Association of the Hungarian Academy of Sciences